AFSPRAKEN BINNEN DE SCHOOL

Protocollen OBS Den Bussel bieden helderheid

Om voor iedereen duidelijkheid te scheppen worden er binnen de school heldere afspraken gemaakt over diverse voorkomende onderwerpen. Soms omdat ouders dat wensen, soms omdat het team dat wenst of omdat het wettelijk is voorgeschreven door de Rijksoverheid. Op OBS Den Bussel maken we de afspraken met degene die ze moet uitvoeren. Veel afspraken zijn beschreven in de vorm van een protocol.

Een protocol geeft aan hoe de werkwijze is in een bepaalde situatie verloopt en welke afspraken er bestaan. In een protocol is een wereld van kennis en ervaring samengevat in richtlijnen, regels, afspraken en stappen. Denk hierbij aan onderwerpen zoals bijvoorbeeld dyslexie, huiswerk, toelatingsbeleid of medisch handelen. 

Het protocol ‘Leerlingenvervoer en Veiligheid’ kunt u hier inzien. Overige protocollen zijn op aanvraag bij de directie in te zien.