PRETTIG SAMENWERKEN MET ENTHOUSIASTE OUDERS

De oudervereniging maakt het mogelijk

School en ouders werken samen aan de vorming en ontwikkeling van het kind. De vorming en ontwikkeling van het kind op school en thuis zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit vereist een goede samenwerking tussen ouders en OBS Den Bussel. Leerkrachten hebben behoefte aan informatie van de ouders. Omgekeerd kunnen ouders de ontwikkeling en de vorming van hun kind pas goed volgen, als er sprake is van een goede informatie vanuit de school. Om de samenwerking tussen OBS Den Bussel en de ouders te bevorderen is er een oudervereniging. Ook binnen de medezeggenschapsraad zijn uiteraard ouders betrokken bij diverse activiteiten op school.

 

Oudervereniging OBS Den Bussel

Aan onze school is een actieve oudervereniging verbonden, welke zich bezighoudt met een aantal belangrijke zaken binnen de schoolorganisatie. Ieder jaar worden er verkiezingen gehouden om het aantal leden stabiel te houden. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen bij de leden van de oudervereniging.

 

Vertegenwoordigers oudervereniging

– Inge Alink (voorzitter)
– Manuela Tilemans – van Kuijk (vicevoorzitter)
– Jojanneke Horvers (secretaris)
– Pim Hollman (penningmeester)

Vrijwillige ouderbijdrage

Het onderwijs op OBS Den Bussel is kosteloos. Om activiteiten en de onderwijsondersteuning mogelijk te maken, vraagt de ouderraad elk jaar een vrijwillige ouderbijdrage per kind. Deze ouderbijdrage wordt elk jaar tijdens de jaarvergadering vastgesteld. De activiteiten waaraan dit geld o.a. wordt besteed zijn:

– Opening schooljaar;
– Sinterklaasviering;
– Kerstviering;
– Carnaval;
– Cultuurweek;
– Schoolreis;
– Schoolkamp.