EEN VEILIGE OMGEVING MOTIVEERT

Goed onderwijs vraagt om een warm pedagogisch klimaat

Een veilig pedagogisch klimaat omvat alle omgevingsfactoren die bijdragen aan het welbevinden van de kinderen, waardoor leerlingen zich op school verder kunnen ontwikkelen. Hierbij gaat het niet alleen om factoren die al aanwezig zijn, maar ook om factoren die een leerkracht weloverwogen creëert. Het pedagogisch klimaat is van groot belang bij de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Welbevinden van de leerlingen

Kinderen hebben behoefte aan betrokkenheid, ondersteuning, veiligheid en acceptatie. De leerkracht is degene die hier het meest invloed heeft in de klas. Een betrokken team staat op OBS Den Bussel garant voor het welbevinden van de leerlingen. In de klassen wordt voor de sociaal-emotionele ontwikkeling gewerkt met de methode Kwink, waarbij het belangrijk is dat leerlingen zelf inzicht krijgen in hun eigen gedrag. Samen met de ouders -onder begeleiding van de oudervereniging- proberen we jaarlijks, naast de reguliere lessen, activiteiten te organiseren die een positieve invloed hebben op de saamhorigheid binnen de school. Successen worden in de klassen gevierd wanneer er doelen behaald zijn, zodat de kinderen de succeservaringen bewust meekrijgen.

Leerlingen positief benaderen

Op OBS Den Bussel ervaren de leerlingen veiligheid en warmte. De kinderen worden positief benaderd, er worden verwachtingen uitgesproken en afspraken gemaakt. Ze voelen zich prettig in een schoolomgeving waar ze zichzelf kunnen zijn. De veiligheid en geborgenheid die de leerlingen hierbij ervaren zijn bevorderlijk voor de motivatie en het leerproces. Op school wordt gewerkt vanuit mogelijkheden en oprechte aandacht voor de kinderen. We weten precies waar hun talenten liggen. We maken gebruik van deze kennis, zodat iedere leerling de kans krijgt om zich op zijn of haar manier te ontwikkelen.