SPELEN, SPORTEN OF HUISWERK MAKEN

Buitenschoolse opvang prettig geregeld

Voor leerlingen op OBS Den Bussel is het mogelijk om gebruik te maken van buitenschoolse opvang in activiteitencentrum De Rode Loper en het schoolgebouw van BSO de Touwladder. Deze wordt verzorgd door Mikz Kinderopvang. Gedurende 4 middagen per week wordt hier na schooltijd onderdak geboden aan schoolgaande kinderen. Op woensdag en tijdens de VSO gaan de kinderen op bezoek bij De Rode Loper aan het Paulus Potterplein. De opvang is in handen van professionals en vindt plaats in goed geoutilleerde gebouwen.

Alle ruimte op BSO de Touwladder

BSO de Touwladder beschikt over drie groepsruimten. Hier worden de kinderen na een schooldag opgevangen om wat te eten en te drinken, even bij te tanken en hun verhaal te doen. Daarna kunnen zij allerlei activiteiten doen, passend bij de eigen leeftijd en interesses. Van lekker relaxen en kletsen tot spelen of huiswerk maken. Kinderen kiezen zelf wat ze willen doen. Ook buiten het schoolgebouw is er volop ruimte om te spelen en sporten. Er is een ruime, afgesloten buitenspeelplaats met daarnaast een groot openbaar buurtveld. Op maandag, dinsdag en donderdagmiddag is een sportinstructeur aanwezig die de kinderen vrijblijvend laat kennismaken met allerlei sporten.

Klik hier voor meer informatie over Mikz Kinderopvang.