Handle with Care

Onze school doet mee aan ‘Handle with Care’ waarin wij met de gemeente samenwerken. Het doel is om een leerling, die huiselijk geweld en/of kindermishandeling heeft meegemaakt en waarbij de politie is ingeschakeld, op school een veilige omgeving te bieden. Uit onderzoek blijkt dat dit veel verschil uitmaakt.

 

De juf of meester kan hem of haar dan tot steun zijn en op dat moment rekening houden met wat de leerling nodig heeft. Het is goed dat een leerling zich op dat moment gehoord, gezien en begrepen voelt. Door deze aandacht kan een leerling eerder tot rust komen, kan de leerling sneller herstellen van wat hij of zij heeft meegemaakt en kan mogelijke schade worden voorkomen.

 

Om de leerling deze ondersteuning te kunnen bieden, wordt onze school door middel van een ‘Handle with Care signaal’ geïnformeerd. Als de politie voor een situatie van huiselijk geweld wordt ingeschakeld, dan zorgt de gemeente (via leerplicht) er vervolgens alleen voor dat de volgende gegevens door gegeven worden aan de directeur of de intern begeleider waar de leerling op school zit:

  • de naam van de leerling;
  • de geboortedatum van de leerling;
  • het signaal ‘Handle with Care’.

Bijzonderheden en details over de huiselijke situatie worden niet met school gedeeld.

 

De directeur of intern begeleider die het signaal ontvangen heeft, neemt zo snel mogelijk contact op met de groepsleerkracht van de betreffende leerling om de leerling zo de ondersteuning te kunnen bieden die nodig is.

De groepsleerkracht kan de leerling laten blijken dat hij of zij er voor de leerling is of ruimte geven om zijn of haar verhaal te doen als daar behoefte aan is. Een toets van die dag kan bijvoorbeeld verzet worden naar een andere dag, of de leerling mag tijdens de les op een rustig plekje zitten om even tot rust te komen.

De groepsleerkracht of intern begeleider neemt contact op met ouders om hen te informeren over de genomen stappen op school.

 

Als school gaan wij heel zorgvuldig om met het signaal. Het signaal delen we alleen met de collega’s die hierover geïnformeerd moeten worden. Bovendien slaan we het signaal niet op en registreren we het niet in een systeem. Het doel van ‘Handle with Care’ is puur om zo snel als mogelijk de leerling de dag na huiselijk geweld de ondersteuning te bieden die hij of zij nodig heeft. Het signaal is daarom nergens terug te vinden. Wilt u meer weten over dit Handle with Care, neemt u dan gerust contact met ons op.