KINDEREN LEREN DOOR DOELEN TE STELLEN

Openbaar onderwijs is elkaar ontmoeten

OBS Den Bussel is een openbare basisschool. Alle kinderen voelen zich welkom, ongeacht godsdienst, milieu of politieke overtuiging van de ouders. Het is op onze school dan ook vanzelfsprekend dat iedereen, ondanks verschillende overtuigingen, begrip en respect heeft voor de ander. Juist dit is een belangrijk aspect; openbaar onderwijs maken we samen met elkaar. Zo weten we als team uit ieder kind steeds het allerbeste te halen.

Eigenaarschap stimuleren

Op OBS Den Bussel leren kinderen leren. Door met klassikale doelen te werken en deze naast de reguliere lessen met de kinderen te bespreken. Op deze manier wordt leren samenwerken, leren doorzetten, leren van fouten e.d. gestimuleerd. Wanneer doelen zijn behaald worden deze gevierd. Hiermee wordt eigenaarschap en inzicht in een goede leerhouding ontwikkeld.

Doelgericht onderwijs

Komend schooljaar wordt gestart met doelgericht onderwijs. Aan de hand van de lesmethode wordt gekeken wat leerlingen precies nodig hebben om de doelen te behalen. Daar worden de lessen vervolgens op afgestemd. Bewustwording van het leerproces staat hierin centraal, voor zowel de kinderen als de leerkrachten. Daarnaast is er aandacht voor het ontwikkelen van eigenaarschap voor de leerlingen. Hierbij wordt bekeken hoe ICT ondersteunend kan worden ingezet voor eigenaarschap en doelgericht onderwijs.

Aansluiten bij de mogelijkheden van het kind

Het onderwijs wordt in een doorlopende leerlijn aangeboden. Alle aspecten van het onderwijs en het ontwikkelproces komen hierin aan bod. Hierbij wordt rekening met de niveauverschillen tussen de kinderen. Optimale ontwikkeling stopt echter niet bij kennis alleen; OBS Den Bussel vindt het belangrijk dat de leerlingen zich ook sociaal-emotioneel en creatief ontwikkelen. Deze brede ontwikkeling wordt mogelijk gemaakt door de leerlingen een veilige en vertrouwde omgeving te bieden. De school biedt een prettig klimaat voor kinderen, leerkrachten en ouders. De leerlingen ervaren een prikkelende en uitdagende omgeving waarin ze zich thuis voelen en waarin het prettig werken is.

Scholen op de kaart

Hier krijgt u inzicht in de resultaten van OBS Den Bussel en de inspectieverslagen. Ga naar www.scholenopdekaart.nl voor verdere informatie.