OBS DEN BUSSEL IS TROTSE BEZITTER VAN HET BRABANTS VERKEERSVEILIGHEIDSLABEL

Kinderen zijn een kwetsbare groep in het verkeer. Zij moeten daarom leren om veilig aan het verkeer deel te nemen. Het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL) stimuleert scholen hierin met verkeerseducatie. Het label is het bewijs dat verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt van het schoolbeleid. De leerlingen krijgen verkeerslessen en er zijn verkeersprojecten met praktische oefeningen. Er is aandacht voor de schoolomgeving om de weg naar school zo verkeersveilig mogelijk te maken. Daarnaast zijn er verkeersouders betrokken bij verkeerseducatie.

 

BVL-scholen ontvangen een normbedrag, dat door de gemeente bepaald wordt. Om in aanmerking te komen voor dit normbedrag/de subsidie moet een BVL school voldoen aan de prestatie-eisen. We vullen hier jaarlijks het Digitaal Activiteiten Plan voor in en voldoen aan de BVL criteria. Voor meer informatie verwijzen we u naar https://www.bvlbrabant.nl/