KIES VOOR EEN FIJNE SCHOOLTIJD OP OBS DEN BUSSEL

Je mag jezelf zijn op OBS Den Bussel

Als ouder van een 3-jarige peuter staat u voor een belangrijke keuze: welke school past het beste bij mijn kind? OBS Den Bussel is een prettige basisschool en maakt deel uit van het Kindcentrum, waar gezamenlijk wordt gewerkt aan de ontwikkeling vanaf peuter tot en met basisschoolleerling. De kinderen doen samen verrassende ontdekkingen en sluiten hun eerste vriendschappen. Gelegen te midden van de wijken Pannehoef en Draaiboom in Kaatsheuvel, is OBS Den Bussel gemakkelijk te bereiken. De school omringt kinderen met warmte en geborgenheid, waardoor een heel fijne sfeer ontstaat en goed onderwijs geboden kan worden.

Voorschoolse educatie zorgt voor een goede aansluiting

OBS Den Bussel werkt samen met kinderopvangorganisatie Mikz. Leerkrachten hebben regelmatig overleg met de leidsters van de opvang. Op deze wijze zorgen we samen voor een goede doorgaande lijn in het aanbod van 0 tot 13 jaar. Vanzelfsprekend wordt bij de overgang van de peuterspeelzaal naar de basisschool gezorgd voor een warme overdracht. Een natuurlijke overgang van opvang naar onderwijs omdat de kinderen het gebouw en de school al goed kennen.

Inschrijven nieuwe leerling

U kunt uw kind aanmelden op OBS Den Bussel door contact op te nemen met de directie van OBS Den Bussel. U ontvangt dan bericht over het verdere verloop van de aanname.

Altijd voor vragen bereikbaar

Heeft u specifieke vragen of wilt u meer informatie? Bel 0416 54 05 20 of maak gebruik van onderstaand reactieformulier. Saskia Jansen (directeur) of Helen Wiggemans (directie ondersteuning) vertelt u graag meer over OBS Den Bussel.

Reactieformulier