Activiteitenkalender

ACTIVITEITENKALENDER SCHOOLJAAR 2021-2022 Altijd op de hoogte Alle activiteiten op OBS Den Bussel worden weergegeven in de activiteitenkalender. De activiteiten staan op een overzichtelijke manier per maand aangegeven. Klik hier voor pdf-file activiteitenkalender.

Schooltijden

ALTIJD KEURIG OP TIJD OP SCHOOL Schooltijden 2021-2022 Elke dag gaat de schoolpoort om 8.15 uur open. De deur van de school gaat om 8.20 uur open. Ouders nemen op het schoolplein afscheid van hun kind en gaan niet mee naar binnen. De kinderen uit groep 3 t/m 8 gebruiken de hoofdingang en de kinderen […]

Schoolgids

DOWNLOAD DE SCHOOLGIDS Lees alle praktische zaken in de schoolgids In de schoolgids OBS Den Bussel staat alle belangrijke informatie over de school. U vindt er uitgebreide informatie over het reilen en zeilen van onze school, maar ook afspraken en regelingen over verlof en klachten e.d. U kunt de schoolgids als pdf-bestand downloaden. Klik hier […]

Ouderportaal

OUDERS ALTIJD OP DE HOOGTE Altijd goed geïnformeerd Ouders en leerkrachten hebben samen een belangrijke rol in de opvoeding van de kinderen. Goede communicatie tussen ouders en de school is hierbij onontbeerlijk. Wij hechten er daarom veel belang aan om ouders te betrekken bij ons onderwijs en de diverse activiteiten op school. Op OBS Den […]

Vakanties en feestdagen

VAKANTIES, FEESTDAGEN EN VRIJE DAGEN Schoolvakanties In het schooljaar 2021-2022 zijn de vakanties als volgt: Gebeurtenis Periode Herfstvakantie 25 oktober tot en met 29 oktober 2021 Kerstvakantie 27 december 2021 tot en met 7 januari 2022 Voorjaarsvakantie 28 februari tot en met 4 maart 2022 Tweede Paasdag 18 april 2022 Koningsdag 27 april 2022 Meivakantie […]

Gymnastiek

OBS DEN BUSSEL HOUDT LEERLINGEN IN BEWEGING Wekelijkse gymnastieklessen Alle groepen van OBS Den Bussel hebben wekelijks gymnastiek. De lessen lichamelijke oefening voor de kleuters vinden plaats in het speellokaal van de school. De kleuters hebben hierbij geen gymkleding nodig. Er wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Bewegingsonderwijs in het speellokaal’. Voor leerlingen uit de […]

Oudervereniging

PRETTIG SAMENWERKEN MET ENTHOUSIASTE OUDERS De oudervereniging maakt het mogelijk School en ouders werken samen aan de vorming en ontwikkeling van het kind. De vorming en ontwikkeling van het kind op school en thuis zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit vereist een goede samenwerking tussen ouders en OBS Den Bussel. Leerkrachten hebben behoefte aan informatie […]

Protocollen

AFSPRAKEN BINNEN DE SCHOOL Protocollen OBS Den Bussel bieden helderheid Om voor iedereen duidelijkheid te scheppen worden er binnen de school heldere afspraken gemaakt over diverse voorkomende onderwerpen. Soms omdat ouders dat wensen, soms omdat het team dat wenst of omdat het wettelijk is voorgeschreven door de Rijksoverheid. Op OBS Den Bussel maken we de […]

Medezeggenschapsraad

SAMEN VERANTWOORDELIJK VOOR DE SCHOOL Medezeggenschapsraad OBS Den Bussel De medezeggenschapsraad denkt en praat mee over het schoolbeleid en bestuurlijke zaken en adviseert hierin de school. Voor een aantal directie- en/of bestuursbeslissingen heeft de MR het recht al dan niet met het voorstel in te stemmen, dan wel een advies hieromtrent uit te spreken. Hoe […]