Brabants VerkeersveiligheidsLabel

OBS DEN BUSSEL IS TROTSE BEZITTER VAN HET BRABANTS VERKEERSVEILIGHEIDSLABEL Kinderen zijn een kwetsbare groep in het verkeer. Zij moeten daarom leren om veilig aan het verkeer deel te nemen. Het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL) stimuleert scholen hierin met verkeerseducatie. Het label is het bewijs dat verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt van het schoolbeleid. De leerlingen krijgen verkeerslessen […]

Handle with Care

Handle with Care Onze school doet mee aan ‘Handle with Care’ waarin wij met de gemeente samenwerken. Het doel is om een leerling, die huiselijk geweld en/of kindermishandeling heeft meegemaakt en waarbij de politie is ingeschakeld, op school een veilige omgeving te bieden. Uit onderzoek blijkt dat dit veel verschil uitmaakt.   De juf of […]

Activiteitenkalender

ACTIVITEITENKALENDER SCHOOLJAAR 2023-2024 Altijd op de hoogte Alle activiteiten op OBS Den Bussel worden weergegeven in de activiteitenkalender. De activiteiten staan op een overzichtelijke manier per maand aangegeven. Klik hier voor pdf-file activiteitenkalender.

Schooltijden

ALTIJD KEURIG OP TIJD OP SCHOOL Schooltijden 2023-2024 Elke dag gaat de schoolpoort om 8.15 uur open. De deur van de school gaat om 8.20 uur open. Ouders nemen op het schoolplein afscheid van hun kind en gaan niet mee naar binnen. De kinderen uit groep 1/2d en groep 3 t/m 8 gebruiken de hoofdingang […]

Schoolgids

DOWNLOAD DE SCHOOLGIDS Lees alle praktische zaken in de schoolgids In de schoolgids van OBS Den Bussel staat alle belangrijke informatie over de school. U vindt er uitgebreide informatie over het reilen en zeilen van onze school, maar ook afspraken en regelingen over verlof en klachten e.d. U kunt de schoolgids als pdf-bestand downloaden. Klik […]

Ouderportaal

OUDERS ALTIJD OP DE HOOGTE Altijd goed geïnformeerd Ouders en leerkrachten hebben samen een belangrijke rol in de opvoeding van de kinderen. Goede communicatie tussen ouders en de school is hierbij onontbeerlijk. Wij hechten er daarom veel belang aan om ouders te betrekken bij ons onderwijs en de diverse activiteiten op school. Op OBS Den […]

Vakanties en feestdagen

VAKANTIES, FEESTDAGEN EN VRIJE DAGEN Schoolvakanties In het schooljaar 2023-2024 zijn de vakanties als volgt: Gebeurtenis Periode Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 2023 Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024 Voorjaarsvakantie 12 t/m 16 februari 2024 Goede Vrijdag/Pasen 29 maart t/m 2 april 2024 Meivakantie 22 april t/m 3 mei 2024 Hemelvaart 9 en […]

Gymnastiek

OBS DEN BUSSEL HOUDT LEERLINGEN IN BEWEGING Wekelijkse gymnastieklessen Alle groepen van OBS Den Bussel hebben wekelijks gymnastiek. De lessen lichamelijke oefening voor de kleuters vinden plaats in het speellokaal van de school. De kleuters hebben hierbij geen gymkleding nodig. Er wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Bewegingsonderwijs in het speellokaal’. Voor leerlingen uit de […]

Oudervereniging

PRETTIG SAMENWERKEN MET ENTHOUSIASTE OUDERS De oudervereniging maakt het mogelijk School en ouders werken samen aan de vorming en ontwikkeling van het kind. De vorming en ontwikkeling van het kind op school en thuis zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit vereist een goede samenwerking tussen ouders en OBS Den Bussel. Leerkrachten hebben behoefte aan informatie […]

Protocollen

AFSPRAKEN BINNEN DE SCHOOL Protocollen OBS Den Bussel bieden helderheid Om voor iedereen duidelijkheid te scheppen worden er binnen de school heldere afspraken gemaakt over diverse voorkomende onderwerpen. Soms omdat ouders dat wensen, soms omdat het team dat wenst of omdat het wettelijk is voorgeschreven door de Rijksoverheid. Op OBS Den Bussel maken we de […]