Pedagogisch klimaat

EEN VEILIGE OMGEVING MOTIVEERT Goed onderwijs vraagt om een warm pedagogisch klimaat Een veilig pedagogisch klimaat omvat alle omgevingsfactoren die bijdragen aan het welbevinden van de kinderen, waardoor leerlingen zich op school verder kunnen ontwikkelen. Hierbij gaat het niet alleen om factoren die al aanwezig zijn, maar ook om factoren die een leerkracht weloverwogen creëert. […]

Samenwerking

PRETTIGE SAMENWERKING WERPT VRUCHTEN AF Samenwerking gaat verder dan binnen de muren van de school OBS Den Bussel staat midden in de samenleving als ontmoetingspunt om te faciliteren in de ontwikkeling van kinderen. We vinden samenwerking binnen de school, kinderen onderling, het team en met ouders heel belangrijk. Daarnaast gaan we voor duurzame samenwerking binnen […]

Team

ENTHOUSIASTE PROFESSIONALS Directeur: Saskia Jansen Directieondersteuning: Helen Wiggemans Intern begeleider: Simone Denissen Intern begeleider: Michelle Leeferink Coördinator ICT: Maud Vermeer ICP groep 1 t/m 8: Marian van Oorspronk en Debby Hamers Aandachtsfunctionaris: Karlijn de Boer Levelwerk: Renate Kastelijns     Groep 1/2a: Mandy van Exsel en Marian Schuijbroek Groep 1/2b: Regien Moonen en Linda Laros […]

Missie en visie

SAMEN BETROKKEN BIJ INSPIREREND ONDERWIJS Veiligheid en geborgenheid OBS Den Bussel hecht veel waarde aan een aangename sfeer waarin leerlingen zich thuis en geborgen voelen, waardoor een prettig leef- en leerklimaat ontstaat. Vanuit eigenaarschap, betrokkenheid en samenwerking wordt onderwijs geboden, waarbij leerlingen zich vanuit een positieve sfeer en in een bruisende leeromgeving kunnen ontwikkelen. Om […]

Openbaar onderwijs

KINDEREN LEREN DOOR DOELEN TE STELLEN Openbaar onderwijs is elkaar ontmoeten OBS Den Bussel is een openbare basisschool. Alle kinderen voelen zich welkom, ongeacht godsdienst, milieu of politieke overtuiging van de ouders. Het is op onze school dan ook vanzelfsprekend dat iedereen, ondanks verschillende overtuigingen, begrip en respect heeft voor de ander. Juist dit is […]