OBS Den Bussel

Laatst gewijzigd

01-02-2019 - Jarige Jobussen

Protocol leerlingvervoerOp school gaan we elk jaar op schoolreis. Voor het vervoer tijdens de schoolreis worden bussen ingehuurd. Daarnaast maken we regelmatig uitstapjes met de kinderen. Voor deze uitstapjes vragen we ouders voor het vervoer. Om dit vervoer zo veilig mogelijk te laten verlopen hebben we op school een aantal afspraken gemaakt. Deze afspraken vindt u terug in het protocol leerlingvervoer. Dit protocol kunt u hier lezen.