OBS Den Bussel

OV
OV
Laatst gewijzigd

19-12-2018 - Kerstmusical 2018
05-12-2018 - Sinterklaas 2018
05-10-2018 - Schoolkamp 2018
01-12-2018 - Jarige Jobussen
05-07-2018 - Eindmusical 2018
28-03-2018 - Projectweek 2018

OuderverenigingAan onze school is een actieve oudervereniging verbonden, welke zich bezig houdt met een aantal belangrijke zaken binnen de schoolorganisatie. Ieder jaar worden er verkiezingen gehouden om het aantal O.V.-leden stabiel te houden zijn. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen bij de leden van de oudervereniging.

Enkele taken van de O.V. zijn o.a.:

  Beheer van de ouderbijdrage

  Organiseren en ondersteunen van vieringen en festiviteiten.

  Open middag.

  Organisatie buitenschoolse activiteiten.
      

Op de foto hiernaast ziet u de leden van het dagelijks bestuur van de oudervereniging:

Bovenste rij van links naar rechts:  Bart-Jan van de Goor ( voorzitter), Twanny Zijlmans ( secretaris ), Ingrid Drieling  ( penningmeester ), Marielle Schotanus ( Vicevoorzitter ), Jessica van den Hout

Tweede rij: Jamie Siderius, Denise Jongbloed, Jelske Zijlmans, Carola de Jong, Carol Stans

Onderste rij: Claudia Kolen, Evelien Mandemakers, Angelique Brok, Dunja van de Wouw, Manuela Tilemans


De jaarvergadering van de O.V. vindt plaats op 10 oktober 2018. Deze datum staat ook vermeld in de jaarkalender van school.

De oudervereniging is digitaal bereikbaar via ovdenbussel@gmail.com en persoonlijk via de leden.