OBS Den Bussel

Laatst gewijzigd

19-04-2019 - Paasviering 2019
13-03-2019 - Carnaval 2019
01-02-2019 - Jarige Jobussen
21-12-2018 - Kerstviering 2018
19-12-2018 - Kerstmusical 2018
05-12-2018 - Sinterklaas 2018
05-10-2018 - Schoolkamp 2018
05-07-2018 - Eindmusical 2018
28-03-2018 - Projectweek 2018

OuderverenigingDe Oudervereniging  (hierna te noemen: OV) bestaat uit enthousiaste ouders van leerlingen die zich betrokken voelen bij de school. In eerste instantie is de OV er om school te ondersteunen bij het organiseren van activiteiten die bijdragen aan een prettig schoolklimaat. In een goed georganiseerde school, waar de kwaliteit van onderwijs en vorming voorop staat.

OV-leden schooljaar 2018/2019

De OV heeft een bestuur, bestaande uit Bart-Jan van de Goor (voorzitter), MariŰlle Schotanus (vice-voorzitter), Evelien Mandemakers (secretaris) en Ingrid Drieling (penningmeester).

De overige leden zijn Twanny Zijlmans, Jessica van den Hout, Jamie Siderius, Jelske Zijlmans, Carola Snijders, Denise Jongbloed, Claudia van der Linde, Dunja van de Wouw, Angelique Brok, Carol Stans, Manuela Tilemans, Wendy Palli, Jojanneke Feenstra en Nicky Snatersen.

De OV vergadert 6x per jaar in de avonduren. Hiervoor ontvangen alleen OV-bestuursleden een uitnodiging. Het verloop van de activiteiten, de evaluaties en nieuwe activiteiten worden o.a. tijdens deze vergadering besproken.

Wat doet de OV?

De OV tracht om van de jaarlijks terugkerende themafeesten een onvergetelijke gebeurtenis voor de leerlingen te maken. Te denken valt dan aan het Sinterklaasfeest, Carnaval, Paas- en Kerstviering.

Maar ook het schoolreisje, de Kinderboekenweek, de Dag van de leerkracht, de open middag, het cultuuruitje, de sponsorloop, de filmmiddag, de laatste schooldag en afscheid groep 8, worden door de OV voorbereid, begeleid en geco÷rdineerd.  Tevens zijn de OV-leden gekoppeld als klassenouder aan een klas. Indien mogelijk zal dit de klas zijn waar zijn/haar kind(eren) in geplaatst is/zijn.

Daarnaast worden de raamschilderingen door de OV verzorgd, de allergielijst van de leerlingen ge-update en de Ondersteunende Leden worden door de OV (daar waar nodig is) ingezet bij activiteiten.

De OV doet dit niet alleen. Samen met de leerkrachten vormt zij diverse werkgroepen verdeeld over het schooljaar. De werkgroepen voor het nieuwe schooljaar worden in principe tijdens de laatste vergadering van het lopende schooljaar verdeeld.

De ouderbijdrage

Het basisonderwijs in Nederland wordt betaald door de overheid. Voor activiteiten die niet primair met het onderwijs te maken hebben, zoals het Sinterklaasfeest, het schoolreisje, etc., wordt geen geld beschikbaar gesteld. Hiervoor vraagt de OV een vrijwillige bijdrage van haar leden om de te maken kosten te dekken. De hoogte van deze vrijwillige ouderbijdrage per leerling wordt tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld.

De totale bijdrage per leerling voor schooljaar 2018/2019 is vastgesteld op:

-                  groep 1/2        € 26,00 (incl. schoolreis onderbouw);

-                  groep 3 t/m 7  € 35,00 (incl. schoolreis midden- en bovenbouw) en

-                  groep 8            € 17,50 (exclusief schoolreis i.v.m. kamp).

De ouderbijdrage dient voldaan te zijn vˇˇr 26 september 2018. Gelieve het bedrag over te maken naar rekeningnummer NL22 ABNA 0443 0721 08 t.n.v. Oudervereniging OBS Den Bussel o.v.v. (voor)naam + groep per leerling. EÚn betaling per gezin is geen probleem, mits alle namen vermeld worden. Bij niet (tijdig) betalen van de ouderbijdrage kan de betreffende leerling uitgesloten worden van deelname aan een schoolreisje of andere activiteit.

Indien u het financieel zwaar heeft kunt u dit aangeven bij Jan Peters (directeur) of Ingrid Drieling (penningmeester). Uw gegevens zullen hier vertrouwelijk worden behandeld en niet bekend worden gemaakt aan derden. Er zal dan naar een oplossing worden gezocht.

Een onafhankelijk kascommissie controleert de besteding van de betaalde ouderbijdragen en brengt daarover verslag uit. Dit wordt samen met de jaarrekening van de OV gepresenteerd op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over de ouderbijdrage, dan kunt u een mail sturen aan: ovdenbussel@gmail.com.

Algemene Ledenvergadering

De OV houdt ÚÚn keer per jaar haar Algemene Ledenvergadering (hierna te noemen: ALV) op school. Deze ALV is openbaar. Tijdens die vergadering komt de financiŰle verantwoording aan bod, wordt de jaarlijkse ouderbijdrage vastgesteld en kunnen er zaken die voor haar leden van belang zijn worden besproken. Tevens worden tijdens de ALV bestuursleden gekozen/herkozen. De OV is zelf verantwoordelijk voor de aanstelling van het bestuur.

De uitnodiging voor deze jaarvergadering ontvangt u via MijnSchoolInfo. Tevens staat de jaarvergadering vermeld op de schoolkalender.

U bent van harte welkom op deze vergadering!

Deelname OV

Indien er een vacature ontstaat, ontvangt u hiervan bericht via MijnSchoolInfo. Ge´nteresseerden worden dan in de gelegenheid gesteld om zich aan te melden. Daarna ontstaat er een contactmoment en kunt u bezien of u definitief wilt aansluiten.

Overige informatie

De OV staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 18064009.