OBS Den Bussel

den bussel den bussel
den bussel
den bussel
Laatst gewijzigd

01-02-2019 - Jarige Jobussen

Onze schoolDe geschiedenis

Den Bussel is een van de twee openbare basisscholen in Kaatsheuvel en is gevestigd aan het Paulus Potterplein 2. Den Bussel is gestart in voormalige kleuterschool “Molenwiek”. De school is op 15 augustus 1988 gestart met 19 kinderen en 3 leerkrachten. Vanwege de groei van de school is deze in 1992 ingrijpend verbouwd. Vanaf 1994 was het nodig, om vanwege de toename van het aantal leerlingen, noodlokalen te plaatsen.

Vanaf 1998 was het vanwege de toename van het aantal leerlingen noodzakelijk om een aantal groepen op een dislocatie te huisvesten. (basisschool De Hil) Vanwege het verminderde aantal beschikbare lokalen op basisschool De Hil hadden we gedurende de schooljaren 2002-2003 en 2003-2004 een groep gehuisvest in een schoolwoning aan de voormalige Gerard Doustraat. In januari 2006 heeft de school het nieuwe schoolgebouw aan het Paulus Potterplein 2 in gebruik genomen. Na de ingebruikname van de nieuwbouw zijn alle groepen op één locatie gehuisvest.

Op initiatief van Stichting BRAVOO hebben alle scholen onder het bestuur in 2009-2010 deelgenomen aan het merkwaardentraject. De school heeft de vijf belangrijkste merkwaarden vastgesteld. De merkwaarden voor Den Bussel zijn:

 

Bruisend: leerkrachten en kinderen stralen werkplezier uit, we hechten waarde aan een warm schoolgebouw en schoolomgeving, onze activiteiten stralen energie uit.

Uniek: ieder kind, leerkracht en ouder mag zichzelf zijn, binnen grenzen, we hebben een uniek Brede schoolconcept.

Uitdagend: we sluiten aan bij het niveau en belevingswereld van het kind, we bieden verschillende werkvormen en materialen aan, we bieden een uitdagende leeromgeving.

Respect: we hebben respect voor ieders sterke en zwakke kanten, interesse voor elkaar komt uit het hart en niet uit het hoofd, we hebben respect voor ieders geloofsovertuiging, we nemen elkaar serieus en komen afspraken na, we willen elkaar leren kennen.

Veilig: we hechten veel waarde aan structuur, kinderen, leerkrachten en ouders weten waar ze aan toe zijn, in alle omstandigheden kunnen we rekenen op elkaar.


Voedingsgebied

Den Bussel bevindt zich aan het Paulus Potterplein, centraal gelegen tussen de wijken

“Pannenhoef” en “De Draaiboom”. De wijk “Pannenhoef” is een al wat oudere wijk, welke ruim 60 jaar geleden is gebouwd.  Bij deze wijken horen de postcodegebieden 5171 en 5172. De verdeling van onze leerlingen over deze postcodegebieden is als volgt:

5171: 76% (Pannenhoef)

5172: 22% (Draaiboom)

Overige postcodes: 2%


Schooladres


Openbare Basisschool Den Bussel

Paulus Potterplein 2

5171 XJ  Kaatsheuvel

Telefoon :       0416 - 540520

Email-adres :   info.denbussel@stichtingbravoo.nl

Homepage :     www.denbussel.nl

Facebookpagina : https://www.facebook.com/denbussel

Bankrekening:  NL38RABO0156247941

t.n.v. OBS Den Bussel

Bevoegd gezag

Met ingang van 1 januari 2006 is het openbaar basisonderwijs in de gemeente Loon op Zand gefuseerd met het openbaar basisonderwijs in de gemeentes Dongen, Waalwijk en Geertruidenberg. De stichting BRAVOO vormt sindsdien het bestuur over deze scholen.

De organisatiestructuur van de Stichting BRAVOO is als volgt:

Het toezichthoudend orgaan:
Stichting BRAVOO is een zogenaamde openbare stichting. De gemeenteraden van Dongen, Geertruidenberg, Loon op Zand en Waalwijk houden toezicht. De vier wethouders van onderwijs van de gemeentes overleggen minimaal twee keer per jaar met het bestuur van de Stichting BRAVOO om inzicht te hebben in het reilen en zeilen van de Stichting BRAVOO.

Het bestuur:

Het onafhankelijke bestuur van de Stichting BRAVOO bestuurt op hoofdlijnen.

College van Bestuur:

Het College van Bestuur is, binnen het mandaat van de Raad van Toezicht, eindverantwoordelijk voor het totale onderwijs, het personeel, de financiën en de organisatie. Het College van Bestuur stuurt ook de medewerkers van het bestuurssecretariaat aan.

Het bestuurssecretariaat:

Het bestuurssecretariaat is gedurende de schooltijden geopend:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 uur – 17.00 uur.

Woensdagmorgen van 9.00 uur tot 12.45 uur.

Postadres:            Postbus 79
                           
5170 AB te Kaatsheuvel.

Bezoekadres:          Dodenauweg
                               
5171 NG  Kaatsheuvel

Telefoon:               0416 - 283 103

Website:               www.stichtingbravoo.nl