OBS Den Bussel

Anja-Frank-Jolanda-Lieke-Edwin-Frans Jan Peters
Anja-Frank-Jolanda-Lieke-Edwin-Frans
Jan Peters
Laatst gewijzigd

19-12-2018 - Kerstmusical 2018
05-12-2018 - Sinterklaas 2018
05-10-2018 - Schoolkamp 2018
01-12-2018 - Jarige Jobussen
05-07-2018 - Eindmusical 2018
28-03-2018 - Projectweek 2018

MedezeggenschapsraadAan de school is een Medezeggenschapsraad verbonden. De MR bestaat uit drie vertegenwoordigers vanuit de geleding onderwijzend personeel en drie leden uit de oudergeleding. In de regel wordt zesmaal per jaar een vergadering belegd. De directeur van de school is tijdens de vergaderingen aanwezig als adviseur. Op verzoek van de MR heeft de medezeggenschapsraad overleg met het Bevoegd Gezag. De vergaderingen zijn in principe openbaar. Taken en bevoegdheden en verkiezingsreglement van de MR zijn vastgelegd in het MR reglement. Het e-mailadres van de MR vindt U in de adressenlijst.

Samenstelling MR voor het schooljaar 2018-2019:
Oudergeleding:          Kurt van der Lee, Marlous Klijn en Gerie Verschure
Teamgeleding:           Frans van den Dries, Helen Smeets en Anja Feenstra
Adviseur:                   Jan Peters (directeur)

Stichting Bravoo kent ook een GMR. (Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad). De GMR bestaat uit leden van de medezeggenschapsraden van de openbare basisscholen van Stichting BRAVOO. ) 

Notulen MR vergaderingen:


- 07-11-2016
- 19-09-2016
- 12-12-2016
- 13-01-2017
- 13-02-2017
- 03-04-2017
- 28-06-2017
- 18-09-2017
- 30-10-2017
- 15-01-2018
- 26-03-2018
- 22-05-2018
- 27-08-2018