OBS Den Bussel

Anja-Frank-Jolanda-Lieke-Edwin-Frans Jan Peters
Anja-Frank-Jolanda-Lieke-Edwin-Frans
Jan Peters
Laatst gewijzigd

05-12-2019 - Sinterklaas 2019
08-11-2019 - Efteling 2019
07-10-2019 - Schoolkamp 2019
01-02-2019 - Jarige Jobussen

MedezeggenschapsraadAan de school is een Medezeggenschapsraad verbonden. De MR bestaat uit drie vertegenwoordigers vanuit de geleding onderwijzend personeel en drie leden uit de oudergeleding. In de regel wordt zesmaal per jaar een vergadering belegd. De directeur van de school is tijdens de vergaderingen aanwezig als adviseur. Op verzoek van de MR heeft de medezeggenschapsraad overleg met het Bevoegd Gezag. De vergaderingen zijn in principe openbaar. Taken en bevoegdheden en verkiezingsreglement van de MR zijn vastgelegd in het MR reglement. Het e-mailadres van de MR vindt U in de adressenlijst.

Samenstelling MR voor het schooljaar 2019-2020:

Oudergeleding: 
Marlous Klijn en Gerie Verschure (voorzitter) en Monique van Nieuwstadt
Teamgeleding: 
Frans van den Dries, Helen Smeets en Margje Oerlemans (secretaris)
Adviseur: Jan Peters (directeur)

Stichting Bravoo kent ook een GMR. (Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad). De GMR bestaat uit leden van de medezeggenschapsraden van de openbare basisscholen van Stichting BRAVOO. ) 

Notulen MR vergaderingen:


- 07-11-2016
- 19-09-2016
- 12-12-2016
- 13-01-2017
- 13-02-2017
- 03-04-2017
- 28-06-2017
- 18-09-2017
- 30-10-2017
- 15-01-2018
- 26-03-2018
- 22-05-2018
- 27-08-2018
- 26-11-2018
- 04-02-2019
- 25-03-2019