OBS Den Bussel

Laatst gewijzigd

19-12-2018 - Kerstmusical 2018
05-12-2018 - Sinterklaas 2018
05-10-2018 - Schoolkamp 2018
01-12-2018 - Jarige Jobussen
05-07-2018 - Eindmusical 2018
28-03-2018 - Projectweek 2018

Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2016-2017

Het jaarverslag van de MR voor het schooljaar 2017-2018 vindt u hier.