OBS Den Bussel

Laatst gewijzigd

01-02-2019 - Jarige Jobussen

AdressenInspectie van het onderwijs

info@owinsp.nl

www.onderwijsinspectie.nl

vragen over het onderwijs: 0800-8051 (gratis)

meldpunt vertrouwensinspecteurs:

0900-1113111 (lokaal tarief)

Intern vertrouwenspersoon

Marian van Oorspronk / Debby Hamers

OBS Den Bussel

Zie schooladres

Kinderdagverblijven / buitenschoolse opvang

BSO “De Rode Loper”

Paulus Potterplein 42

5171 XJ Kaatsheuvel

tel: 0416-286000

Peuterschool De Rode Loper

Paulus Potterplein 42

5171 XJ Kaatsheuvel

tel: 0416-286000

“Bruintje Beer”

President Kennedyplein 2

5171 BW Kaatsheuvel

Tel: 0416-282260

Kindcentrum BuitenGewoon

President Kennedyplein 2

5171 BW  Kaatsheuvel

Tel: 0416-282260

“Het Bengelbos”

Hoofdstraat 21

5171DJ Kaatsheuvel


GGD Hart voor Brabant  

Telefoon: 0900-4636443

Thebe Jeugdzorg

Jacob Ruijsdaelstraat 14

5171 XH Kaatsheuvel

tel: 0416-675710

Regeling machtsmisbruik

Landelijke Klachtencommissie (LKC)

Postbus 85191

3508 AD Utrecht

Tel: 030--2809590

info@onderwijsgeschillen.nl

Medezeggenschapsraad OBS Den Bussel

e-mailadres: mr@denbussel.nl

Bevoegd gezag

Stichting BRAVOO

Prof. Eykmanweg 7C

5144ND  Waalwijk

Postbus 79

5170AB Kaatsheuvel

e-mail: info@stichtingbravoo.nl

website: www.stichtingbravoo.nl

College van Bestuur: Dhr. R. Venema

Voorzitter Oudervereniging

Bart-Jan van de Goor

Bereikbaar per e-mail via ovdenbussel@gmail.com

CED-groep

Dwerggras 30
3068PC Rotterdam

Tel: 010 4071599

Stichting Farant (maatschappelijk werk)

Jacob Ruijsdaelstraat 14

5171 XH Kaatsheuvel

0416-675710

Stichting “Mikz” (buitenschoolse opvang)

Tel: 0416-36966

e-mail: info@mikz.nl

Murlen Dienstverlening (TSO)

Raadhuisstraat 2A

4844  AC  Terheijden

Tel: 076-593 568 4

Stichting Contour / de Twern 

Hoofdstraat 32

5171 DD Kaatsheuvel

Tel: 0416-280280

Wijkpunt Pannenhoef

Jacob Ruijsdaelstraat 14

5171 XH Kaatsheuvel

Tel: 0416-675710

Activiteitencentrum “De Rode Loper”

Paulus Potterplein 42

5171 XJ Kaatsheuvel

Tel: 0416-286000

Leerplichtambtenaar

Mevr. Mina Ziani

Gemeente Tilburg

T 06- 25 76 88 06

mina.ziani@tilburg.nl

aanwezig: maandag t/m donderdag (van 08.00 tot 16.30)

Samenwerkingsverband PO Langstraat Heusden Altena

Kastanjestraat 4

5143 CZ Waalwijk

www.samenwerkingsverbandLHA.nl