OBS Den Bussel

Laatst gewijzigd

19-04-2019 - Paasviering 2019
13-03-2019 - Carnaval 2019
01-02-2019 - Jarige Jobussen
21-12-2018 - Kerstviering 2018
19-12-2018 - Kerstmusical 2018
05-12-2018 - Sinterklaas 2018
05-10-2018 - Schoolkamp 2018
05-07-2018 - Eindmusical 2018
28-03-2018 - Projectweek 2018

AdressenInspectie van het onderwijs

info@owinsp.nl

www.onderwijsinspectie.nl

vragen over het onderwijs: 0800-8051 (gratis)

meldpunt vertrouwensinspecteurs:

0900-1113111 (lokaal tarief)

Intern vertrouwenspersoon

Marian van Oorspronk / Debby Hamers

OBS Den Bussel

Zie schooladres

Kinderdagverblijven / buitenschoolse opvang

BSO “De Rode Loper”

Paulus Potterplein 42

5171 XJ Kaatsheuvel

tel: 0416-286000

Peuterschool De Rode Loper

 Paulus Potterplein 42

5171 XJ Kaatsheuvel

tel: 0416-286000

“Bruintje Beer”

President Kennedyplein 2

5171 BW Kaatsheuvel

Tel: 0416-282260

“Het Bengelbos”

Hoofdstraat 21

5171DJ Kaatsheuvel

CED-groep

Dwerggras 30
3068PC Rotterdam

Tel: 010 4071599

GGD Hart voor Brabant  

Telefoon: 0900-4636443

Thebe Jeugdzorg

Jacob Ruijsdaelstraat 14

5171 XH Kaatsheuvel

tel: 0416-675710

Regeling machtsmisbruik

Stichting KOMM

t.a.v. mevr. drs. A. de Koning – Meeus

Postbus 1

4854ZG Bavel

Tel: +31 (0)641167134

E-mail: a.dekoning@komm.nl

Medezeggenschapsraad OBS Den Bussel

e-mailadres: mr@denbussel.nl

Bevoegd gezag

Stichting BRAVOO

Prof. Eykmanweg 7C

5144ND  Waalwijk

Postbus 79

5170AB Kaatsheuvel

e-mail: info@stichtingbravoo.nl

website: www.stichtingbravoo.nl

College van Bestuur: Dhr. R. Venema

Voorzitter Oudervereniging

Bart-Jan van de Goor

Bereikbaar per e-mail via ovdenbussel@gmail.com

Stichting Juvans (maatschappelijk werk)

Jacob Ruijsdaelstraat 14

5171 XH Kaatsheuvel

0416-675710

Stichting “Mikz” (buitenschoolse opvang)

Tel: 0416-36966

e-mail: info@mikz.nl

Murlen Dienstverlening (TSO)

Raadhuisstraat 2A

4844  AC  Terheijden

Tel: 076-593 568 4

Stichting Contour / de Twern 

Hoofdstraat 32

5171 DD Kaatsheuvel

Tel: 0416-280280

Wijkpunt Pannenhoef

Jacob Ruijsdaelstraat 14

5171 XH Kaatsheuvel

Tel: 0416-675710

Activiteitencentrum “De Rode Loper”

Paulus Potterplein 42

5171 XJ Kaatsheuvel

Tel: 0416-286000

Stichting Leergeld Loon op Zand

Website: www.loonopzand.leergeld.nl

Samenwerkingsverband PO Langstraat

Heusden Altena

Kastanjestraat 4
5143 CZ Waalwijk
www.samenwerkingsverbandLHA.nl

Leerplichtambtenaar

Mina Ziani

Gemeente Tilburg

T 06- 25 76 88 06

E mina.ziani@tilburg.nl

aanwezig: maandag t/m donderdag (van 08.00 tot 16.30)