OBS Den Bussel

Laatst gewijzigd

01-02-2019 - Jarige Jobussen

AVG en PrivacyWet AVG (algemene verordening gegevensbescherming)  

 

Scholen werken op tal van manieren met persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers. Daarbij moet de school zich houden aan de wettelijk eisen die daarvoor gelden. Vanaf 25 mei 2018 gaat de nieuwe privacywet (AVG) in. Deze nieuwe wet stelt strengere eisen aan elke organisatie die met persoonsgegevens werkt. Volgens de nieuwe wet is het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens alleen toegestaan als het een duidelijk doel heeft en het noodzakelijk is. De school heeft hierbij een verantwoordelijkheid in: 

     # 
Het waarborgen van de privacy van uw leerlingen en personeel. 
     # 
Het informeren van ouders en leerlingen over de wijze waarop school persoonsgegevens verwerkt. 
     # 
Het informeren van ouders over hun rechten. 
     # 
Het niet zonder toestemming of het informeren van ouders gegevens uitwisselen of openbaar maken. 
     #  H
et beveiligen van persoonsgegevens om misbruik te voorkomen. 
     # 
Het instrueren van medewerkers over wat is toegestaan rond het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. 

Wij zijn op school en op stichtingsniveau (Bravoo) volop bezig om te voldoen aan deze wetgeving. Vanuit Bravoo wordt er gekeken naar het bovenschoolsbeleid en de be- en verwerkingsovereenkomsten van alle partijen die met de scholen te maken hebben. Daarnaast wordt er op schoolniveau gekeken welke informatie wij van u vragen, of dit in het belang is van de leerling en of het noodzakelijk is dat we deze gegevens hebben. Vervolgens wordt er gekeken hoe we om moeten gaan met gegevensuitwisseling naar externe partners. Om data- en informatielekken te voorkomen gaan we ook kijken naar ons eigen gedrag en of er daadwerkelijk door derden niet aan de gegevens gekomen kan worden. Denk hierbij aan wachtwoorden,  versleutelen van resultaten, leerling-gegevens achter slot en grendel, etc. Wij zijn er dus volop mee bezig om te zorgen dat wij voldoen aan de eisen van de nieuwe wetgeving.

De privacy van u en uw kind is ook op Den Bussel van groot belang. U mag van ons verwachten dat we zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van u en van uw kind. De privacybescherming is geregeld in de wet AVG.

OBS Den Bussel maakt onderdeel uit van Stichting Bravoo. Stichting Bravoo heeft beleid opgesteld m.b.t. de AVG en privacy wetgeving. Dit beleid staat beschreven in een aantal documenten. U kunt deze documenten hier vinden.

Stichting Bravoo is steeds werkend volgens de AVG-wetgeving.

De Functionaris Gegevensbescherming is Mw. A. Groen.

Haar contactgegevens:

E-mail: a.groen@cedgroep.nl

Tel. 06-49647721

CED-groep, dwerggras 30, 3068 PC Rotterdam.

De Security officer van stichting Bravoo is:

Mw. M. de Veer: m.deveer@stichtingbravoo.nl

Tel. 0416-283103