OBS Den Bussel

Anja-Frank-Jolanda-Lieke-Edwin-Frans Jan Peters
Anja-Frank-Jolanda-Lieke-Edwin-Frans
Jan Peters
Laatst gewijzigd

01-06-2018 - Jarige Jobussen
28-03-2018 - Projectweek 2018
19-12-2017 - Kerstmusical 2017
05-12-2017 - Sinterklaas 2017
04-10-2017 - Schoolkamp 2017
13-07-2017 - Poetsbal 2017
13-07-2017 - Eindmusical 2017
25-04-2014 - Flashmob

MedezeggenschapsraadAan de school is een Medezeggenschapsraad verbonden. De MR bestaat uit drie vertegenwoordigers vanuit de geleding onderwijzend personeel en drie leden uit de oudergeleding. In de regel wordt zesmaal per jaar een vergadering belegd. De directeur van de school is tijdens de vergaderingen aanwezig als adviseur. Op verzoek van de MR heeft de medezeggenschapsraad overleg met het Bevoegd Gezag. De vergaderingen zijn in principe openbaar. Taken en bevoegdheden en verkiezingsreglement van de MR zijn vastgelegd in het MR reglement. Het e-mailadres van de MR is: mr@denbussel.nl


Samenstelling MR voor het schooljaar 2016-2017:
Oudergeleding:          Jhon van der Ceelen, Kurt van der Lee, Marlous Klijn
Teamgeleding:           Frans van den Dries, Frank Snijders en Anja Feenstra

Adviseur:                   Jan Peters (directeur)

Stichting Bravoo kent ook een GMR. (Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad). De GMR bestaat uit leden van de medezeggenschapsraden van de openbare basisscholen van Stichting BRAVOO. )

gemeente.

Notulen MR vergaderingen:


- 07-11-2016
- 19-09-2016
- 12-12-2016
- 13-01-2017
- 13-02-2017
- 03-04-2017
- 28-06-2017
- 18-09-2017
- 30-10-2017
- 15-01-2018
- 26-03-2018