OBS Den Bussel

Laatst gewijzigd

01-06-2018 - Jarige Jobussen
28-03-2018 - Projectweek 2018
19-12-2017 - Kerstmusical 2017
05-12-2017 - Sinterklaas 2017
04-10-2017 - Schoolkamp 2017
13-07-2017 - Poetsbal 2017
13-07-2017 - Eindmusical 2017
25-04-2014 - Flashmob

Adressen
Inspectie van het onderwijs

info@owinsp.nl

www.onderwijsinspectie.nl

vragen over het onderwijs: 0800-8051 (gratis)

meldpunt vertrouwensinspecteurs:

0900-1113111 (lokaal tarief)

Intern vertrouwenspersoon

Marian van Oorspronk / Debby Hamers

OBS Den Bussel

Zie schooladres

Kinderdagverblijven / buitenschoolse opvang

BSO “De Rode Loper”

Paulus Potterplein 42

5171 XJ Kaatsheuvel

tel: 0416-286000

 

Peuterschool De Rode Loper

 Paulus Potterplein 42

5171 XJ Kaatsheuvel

tel: 0416-286000

 

“Bruintje Beer”

President Kennedyplein 2

5171 BW Kaatsheuvel

Tel: 0416-282260

“’t Huis”

Hoofdstraat 21

5171DJ Kaatsheuvel

Schoolbegeleidingsdienst

CED-groep

Dwerggras 30
3068PC Rotterdam

Tel: 010 4071599

GGD Hart voor Brabant  

Telefoon: 0900-4636443

Thebe Jeugdzorg

Jacob Ruijsdaelstraat 14

5171 XH Kaatsheuvel

tel: 0416-675710

Regeling machtsmisbruik

Stichting KOMM

Postbus 307

5140 AH Waalwijk

0416-674400

Voorzitter medezeggenschapsraad

Jhon van der Ceelen

e-mailadres:mr@denbussel.nl

Bevoegd gezag

Stichting BRAVOO

Prof. Eykmanweg 7C

5144ND  Waalwijk

Postbus 79

5170AB Kaatsheuvel

e-mail: info@stichtingbravoo.nl

website: www.stichtingbravoo.nl

College van Bestuur: Dhr. R. Venema

 

Gemeente Loon op Zand (leerplichtambtenaar)

Gemeentehuis:

Tel: 0416 - 289166

Mevr. J. Uyterhoeven

Voorzitter Oudervereniging

Bart-Jan van de Goor

Bereikbaar per e-mail via ovdenbussel@gmail.com

Stichting Juvans (maatschappelijk werk)

Jacob Ruijsdaelstraat 14

5171 XH Kaatsheuvel

0416-675710

Stichting “Mikz” (buitenschoolse opvang)

Tel: 0416-36966

e-mail: info@mikz.nl

 

Murlen Dienstverlening (TSO)

Raadhuisstraat 2A

4844  AC  Terheijden

Tel: 076-593 568 4

Stichting Leergeld Loon op Zand

Website: www.loonopzand.leergeld.nl

 Stichting Contour / de Twern 

Hoofdstraat 32

5171 DD Kaatsheuvel

Tel: 0416-280280

Wijkpunt Pannenhoef

Jacob Ruijsdaelstraat 14

5171 XH Kaatsheuvel

Tel: 0416-675710

Activiteitencentrum “De Rode Loper”

Paulus Potterplein 42

5171 XJ Kaatsheuvel

Tel: 0416-286000